Bất ngờ và cảm thấy cực kỳ thú vị, đó là cảm giác đầu tiên nếu bạn có dịp thưởng thức những tách cafe như thế này!