Cannot boot with XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO error

Environment CentOS, Red Hat Enterprise Linux 7 Issue System halts during boot after showing: XFS: Internal error XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO at line 1596 of file fs/xfs/xfs_alloc.c. Caller xfs_free_extent+0h4n/0xyuU [xfs] XFS (dm-2): Corruption of in-memory data detected. Shutting down filesystem XFS (dm-2): Please umount the filesystem and rectify the problem(s) System cannot boot ...

Đọc thêm »

Convert a Ghost File to a VMDK File

Type “ghost32 -clone,mode=restore,src=ghost_file.gho,dst=vmdk_file.vmdk -batch –sure” at the command prompt. Replace “ghost_file.gho” with the name of the Ghost file you want to convert. Replace “vmdk_file” with a name you want to assign to the VMDK file. Press the “Enter” key.

Đọc thêm »

Fix boot UEFI

Lưu ý: hãy backup lại dữ liệu hoặc biết bạn đang làm gì. Vì việc sau đây có thể gây ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn. Windows 10 Installation Media: Insert the Media (DVD/USB) in your PC and restart. Boot from the media. Select Repair Your Computer. Select Troubleshoot. ...

Đọc thêm »

Tâm lí đám đông khi thị trường ở vùng đỉnh

Không phải ngẫu nhiên mà dòng họ Kennedy trở thành một gia tộc danh giá ở Mỹ. Có lẽ nhân vật mang họ Kennedy được nhiều người Việt Nam biết đến nhất chính là cố Tổng thống John F. Kennedy. Tuy nhiên, người có công lớn đưa dòng họ này ...

Đọc thêm »

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. Bao gồm cả mật khẩu directadmin & mysql root@vanphuong:~# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt hostname=your.host.name.com email=ad@gdfgdgting.com mysql=B8fcQfsfsfiHD mysqluser=dafsf_admin adminname=admin adminpass=OMLjpzVBrrR ns1=ns1.nameserver.com ns2=ns2.nameserver.com ip=xxx.xxx.xxx.xxx netmask=xxx.xxx.xxx.xxx Mask uid=2656 lid=1635 services=services_esfg50.tar.gz Ngoài ra còn có thể xem ở ‘/usr/local/directadmin/conf’.

Đọc thêm »

Xử lý khi thẻ nhớ không format được

cmd diskpart list disk select disk # <— thẻ nhớ, thể hiện sau khi chạy lệnh list disk clean <— sau khi chạy cái này, thẻ đã dc xóa sạch, giống như bác xài killdisk gì đó create partition primary <—- tạo phân vùng với maximum size format fs=FAT32 quick ...

Đọc thêm »

Hướng dẫn cài NAS Synology trên PC

Bài viết này hướng dẫn cài đặt hệ điều hành DSM 5.0 của Synology lên PC để biến chiếc PC của bạn thành một thiết bị NAS chuyên nghiệp Hãy tải về tất cả các thành phần cần thiết bên dưới Nanoboot để giúp hệ thống khởi động và mô ...

Đọc thêm »

Một số lỗi ít gặp khi sử dụng DirectAmin

Lưu ý: khi gặp bất cứ lỗi nào bạn hãy kiểm tra file log tại /var/log/directadmin/error.log để xem chi tiết lỗi nhé 1. Authentication::User Dir: Stat Error: : No such file or directory Gặp lỗi này có thể bạn sẽ không thể đăng nhập được vào phần quản lý. Bạn hãy ...

Đọc thêm »