Trang chủ / Ảo hóa / Convert a Ghost File to a VMDK File

Convert a Ghost File to a VMDK File

Type “ghost32 -clone,mode=restore,src=ghost_file.gho,dst=vmdk_file.vmdk -batch –sure” at the command prompt.

Replace “ghost_file.gho” with the name of the Ghost file you want to convert.

Replace “vmdk_file” with a name you want to assign to the VMDK file. Press the “Enter” key.

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Thêm dung lượng ổ đĩa cho máy ảo chạy Linux

Có rất nhiều bạn sử dụng các máy ảo servers Linux để chạy các chương trình. Một ...

Bình luận