Trang chủ / Ảo hóa

Ảo hóa

Convert a Ghost File to a VMDK File

Type “ghost32 -clone,mode=restore,src=ghost_file.gho,dst=vmdk_file.vmdk -batch –sure” at the command prompt. Replace “ghost_file.gho” with the name of the Ghost file you want to convert. Replace “vmdk_file” with a name you want to assign to the VMDK file. Press the “Enter” key.

Đọc thêm »

VMware Workstation 11 Full key không cần crack

VMware Workstation thường được gọi tắt là VMware là phần mềm ảo hóa mạnh nhất thế giới hiện nay. Qua thời gian dài phát triển, VMware đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình. Hiện VMWare giúp ta có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác ...

Đọc thêm »