Trang chủ / Quản trị

Quản trị

Cách quét Shell hiệu quả nhất trên Server?

Cách quét Shell trong Server Linux (r57, c99shell, cgitelnet, webadmin) Login quyền root ssh! bằng putty: Bước 1: Chạy lệnh touch scan.txt Bước 2: Chạy lệnh egrep "cgitelnet|webadmin|PHPShell|tryag|r57shell|c99shell|sniper|noexecshell|/etc/passwd|revengans" /home/*/public_html -R | cut -d: -f1 | uniq > /root/scan.txt; Có thể thêm base64_decode vào từ khóa để check các file có ...

Đọc thêm »

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ? – Bài 1 Cần bao nhiêu thời gian để có thể dịch chuyển núi Phú Sĩ? Tại sao hai đầu lon bia lại hơi nhỏ lại? Có phải lúc nào mặt trời cũng mọc ở hướng đông?… Những câu hỏi không ai ...

Đọc thêm »

Đôi nét về nghề Freelancer

Freelancer – lao động tự do – là người làm việc độc lập không có đơn vị quản lý trong những ngành nghề mà người làm toàn thời gian chiếm đa số. Khái niệm này đã từng được Walter Scott đưa ra trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Ivanhoe để ...

Đọc thêm »