Trang chủ / Thiết kế web

Thiết kế web

Custombuild 1.1 and 1.2 FAQ

1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL Dovecot Exim configuration files FreeType GD ionCube loaders libiconv libjpeg libpng libmcrypt libmhash mod_perl MySQL PHP (with or without suPHP) 4, 5 or 6 ProFTPD Pure-FTPd SpamAssassin Webalizer ...

Đọc thêm »

Tối ưu Apache Optimization

Trước hết bạn cài: yum -y install ntsysv sau đó run: ntsysv Để xem các service nào start mỗi khi vps khởi động mà ko cần thiết thì tắt. === The default Apache settings that cPanel sets upon install are definitely something that can be improved on. With a few ...

Đọc thêm »

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó: chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/* Xóa thư mục  và tất cả trong nó: $ rm -rf /letters   BACKUP DATABASE Simply use the following command, For Export: mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | ...

Đọc thêm »

Chỉnh sửa file hosts trong windows 8

Trong windows 8, nếu bạn dùng các chương trình editor theo cách thông thường sẽ không thể chỉnh sửa (edit) được file hosts chứa trong: C:\Windows\System32\Drivers\etc Sẽ hiện thông báo là: Please check if this file is opened in another program Cách giải quyết đơn giản là: Click phải vào ...

Đọc thêm »

XAMPP Error : Port Conflict

Have you ever had the problem experience when using XAMPP whereas your installation was running smoothly. But when you run XAMPP Control Panel and start Apache web server, it said: Possible problem detected: Port 80 in use by “system”! See the Red Text on control panel! Open the “Services.msc” application. Click Windows Logo, then go to run box (on ...

Đọc thêm »

Tips To Make A Web Design Project Successful

web design projects

Web design has happen to be popular. As businesses and website owners realize the relevance of having a highly effective web presence, they are increasingly thinking of web layout tasks that will not solely improve the glimpse and feel of their websites but also hold it state of the art ...

Đọc thêm »

11 mẹo bảo mật dành cho WordPress

Khi xét về mặt bản chất kỹ thuật thì việc cần làm ngay sau khi cấu hình, thiết lập WordPress là đảm bảo mức độ bảo mật, an ninh cần thiết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 11 mẹo cơ bản có thể áp dụng ...

Đọc thêm »

Đổi tên thư mục wp-content trong WordPress

Rất đơn giản để thay đổi thư mục mặc định “wp-content” và ẩn thông tin từ khách viếng thăm rằng bạn đang xài WordPress. Một vài plugins và themes dùng “wp-content” trong code và thay đổi thư mục “wp-content” có thể dẫn đến việc chúng không thể hoạt động. Tuy ...

Đọc thêm »

Thay đổi tên miền của wordpress

Cách 1: = Vào MySQL Admin (PhpmyAdmin or …) = Structure database của bạn. = Tìm table prefix_options (wp_options or …_options) = Tìm rows chứa chứ biến: “siteurl” và sửa giá trị thành url mới của site bạn. = Tìm rows chứa chứ biến: “home” và sửa  giá trị thành ...

Đọc thêm »

10 Advanced JQuery Demo’s And Plugin’s

Here’s a quick catchup on some of the hottest jQuery demo’s and plugin’s at the moment. For more information about each one simply click on the image under each heading to link to the demo site. If you have any others you wish to share please do in the comments ...

Đọc thêm »