WordPress

11 mẹo bảo mật dành cho WordPress

Khi xét về mặt bản chất kỹ thuật thì việc cần làm ngay sau khi cấu hình, thiết lập WordPress là đảm bảo mức độ bảo mật, an ninh cần thiết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 11 mẹo cơ bản có thể áp dụng ...

Đọc thêm »

Đổi tên thư mục wp-content trong WordPress

Rất đơn giản để thay đổi thư mục mặc định “wp-content” và ẩn thông tin từ khách viếng thăm rằng bạn đang xài WordPress. Một vài plugins và themes dùng “wp-content” trong code và thay đổi thư mục “wp-content” có thể dẫn đến việc chúng không thể hoạt động. Tuy ...

Đọc thêm »

Thay đổi tên miền của wordpress

Cách 1: = Vào MySQL Admin (PhpmyAdmin or …) = Structure database của bạn. = Tìm table prefix_options (wp_options or …_options) = Tìm rows chứa chứ biến: “siteurl” và sửa giá trị thành url mới của site bạn. = Tìm rows chứa chứ biến: “home” và sửa  giá trị thành ...

Đọc thêm »

dfGallery 2.0 – Free Flash Gallery

Wooo! Finally we are on dfGallery 2.0. We now commit to you that this gallery will be one of the coolest Free Flash Galleries. v1 with 200,000+ downloads was the hottest topic on our site and we hope to see a lot with this too. This is just the alpha ...

Đọc thêm »