Trang chủ / Tùm lum

Tùm lum

CHỌN ĐẠI VIỆT QUỐC HOA

Suy nghĩ về lựa chon quốc hoa, tôi thấy tại sao lại giới hạn chọn một loại hoa duy nhất làm quốc hoa, mà không chọn một bộ hoa gồm một số loại hoa tiêu biểu làm quốc hoa. Với ý nghĩ này tôi đề nghị chọn: đào-sen-mai làm quốc ...

Đọc thêm »

Trần như nhộng diễu hành trên phố

Đông đảo các thành viên bao gồm cả nam và nữ đã không hề ngượng ngùng khi nude đến 99% trên những chiếc xa đạp trong một cuộc diễu hành để quảng bá cho việc đi xe đạp như là hình mẫu lí tưởng trong việc bảo vệ môi trường.

Đọc thêm »