Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Đơn giản hơn những gì bạn nghĩ…

Đơn giản là tôi thích… và có thể bạn cũng thích…

Sinh ra đã là sản phẩm của 1 sự đấu tranh nỗ lực phi thường (1 chọi hàng triệu, chưa tính số lần may mắn ^^) hà cớ gì giờ phải đầu hàng số phận!

 

Bình luận