Trang chủ / Linux / Cấu hình địa chỉ IP network trong linux

Cấu hình địa chỉ IP network trong linux

ip-address

Xác định các card mạng hiện có:

# ifconfig -a

Nếu bạn gõ: # ifconfig  thì chỉ thấy được các card mạng đang hoạt động thôi.

Thông thường là sẽ thấy lo (lookback) và eth0

 

Chỉnh sửa file cấu hình:

Thư mục /etc/sysconfig/network-scripts chứa các file cấu hình cho các kết nối mạng. Giao tiếp eth0 có file đại diện là ifcfg-eth0, eth1 sử dụng ifcfg-eth1 v.v… Khi khởi động, Linux sẽ đọc thông tin trong các file này để cấu hình IP cho card mạng.

Ví dụ:

DEVICE=eth1
HWADDR=00:0C:29:B3:55:44
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=dhcp

Lưu ý là giá trị ở dòng HWADDR phải được lấy từ output của lệnh ifconfig -a.

Tham số ONBOOT=yes cho biết eth0 sẽ tự động được kích hoạt lúc khởi động. Bạn gán ONBOOT=no nếu không muốn sử dụng card eth0 này.

Save và close lại.

Để thay đổi có hiệu lực ngay lập tức bạn sử dụng lệnh ifdown để tắt eth0 và sau đó gõ ifup bật lại eth0.

# ifdown eth0

# ifup eth0

Sau đó dùng lệnh bên đưới để cấp IP cho card mạng nếu bạn set IP động :

# service network restart

Nếu không muốn set IP động bạn có thể thêm dòng

IPADDR=10.0.0.2

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=10.0.0.1

DNS1=10.0.0.1

DNS2=8.8.8.8

vào file cấu hình trên hoặc đặt địa chỉ IP cho card mạng bằng lệnh:

# ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 up

Tùy chọn “up” ở cuối câu lệnh sẽ kích hoạt card eth0 này.

Lưu ý: nếu trong file config của eth0 (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0), bạn không sử dụng địa chỉ MAC từ output của ifconfig -a, sau khi restart network bạn có thể sẽ gặp lỗi sau:

Bringing up interface eth1: Device eth1 has different MAC address than expected, ignoring.
[FAILED]

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. ...

Bình luận