Trang chủ / Linux / Chỉnh ngày giờ trong CentOS

Chỉnh ngày giờ trong CentOS

date-time

# date -s “2009-07-12 4:12:30”

Trong đó : cú pháp theo thứ tự : date -s “năm-tháng-ngày giờ:phút:giây”

– Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh):
# ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

– Lệnh xem lịch trong linux:
# cal

– Đồng bộ giờ qua internet (yêu cầu sv linux nxd ra mạng internet):
Đánh lệnh:
# yum install ntp
# ntpdate vn.pool.ntp.org
Trong đó:
Lệnh ntpdate là set giờ, vn.pool.ntp.org là server để sync giờ qua net. Muốn sync cho đúng giờ VN, phải set timezone thành GMT+7 (Asia/Ho_Chi_Minh)

– Cách chỉnh giờ = lệnh date:
+ Lệnh xem giờ:
# date
+ Lệnh xem giờ bios:
# hwclock -r
+ Chỉnh giờ và ngày:
# date –s hh:mm:ss
# date –s yyyy-mm-dd
+ Set giờ system linux qua bios:
# hwclock -w
+ Set giờ bios qua system linux:
# hwclock -s
# sh /etc/rc.d/rc.ntpd stop (dừng dịch vụ đồng bộ giờ hệ thống)
# ntpdate vn.pool.ntp.org (đồng bộ giờ qua internet, hoặc chỉnh giờ = tay như trên)
# sh /etc/rc.d/rc.ntpd start (khởi động lại dịch vụ đồng bộ giờ)

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. ...

Bình luận