Trang chủ / Linux / Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây:

‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’.

Bao gồm cả mật khẩu directadmin & mysql

root@vanphuong:~# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt
hostname=your.host.name.com
email=ad@gdfgdgting.com
mysql=B8fcQfsfsfiHD
mysqluser=dafsf_admin
adminname=admin
adminpass=OMLjpzVBrrR
ns1=ns1.nameserver.com
ns2=ns2.nameserver.com
ip=xxx.xxx.xxx.xxx
netmask=xxx.xxx.xxx.xxx Mask
uid=2656
lid=1635
services=services_esfg50.tar.gz

Ngoài ra còn có thể xem ở ‘/usr/local/directadmin/conf’.

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Thêm dung lượng ổ đĩa cho máy ảo chạy Linux

Có rất nhiều bạn sử dụng các máy ảo servers Linux để chạy các chương trình. Một ...

Bình luận