Trang chủ / Linux / Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây:

‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’.

Bao gồm cả mật khẩu directadmin & mysql

root@vanphuong:~# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt
hostname=your.host.name.com
email=ad@gdfgdgting.com
mysql=B8fcQfsfsfiHD
mysqluser=dafsf_admin
adminname=admin
adminpass=OMLjpzVBrrR
ns1=ns1.nameserver.com
ns2=ns2.nameserver.com
ip=xxx.xxx.xxx.xxx
netmask=xxx.xxx.xxx.xxx Mask
uid=2656
lid=1635
services=services_esfg50.tar.gz

Ngoài ra còn có thể xem ở ‘/usr/local/directadmin/conf’.

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Một số lỗi ít gặp khi sử dụng DirectAmin

Lưu ý: khi gặp bất cứ lỗi nào bạn hãy kiểm tra file log tại /var/log/directadmin/error.log ...

Bình luận