VMware Workstation 11 Full key không cần crack

VMware Workstation thường được gọi tắt là VMware là phần mềm ảo hóa mạnh nhất thế giới hiện nay. Qua thời gian dài phát triển, VMware đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình. Hiện VMWare giúp ta có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác ...

Đọc thêm »

Cấu hình địa chỉ IP network trong linux

Xác định các card mạng hiện có: # ifconfig -a Nếu bạn gõ: # ifconfig  thì chỉ thấy được các card mạng đang hoạt động thôi. Thông thường là sẽ thấy lo (lookback) và eth0   Chỉnh sửa file cấu hình: Thư mục /etc/sysconfig/network-scripts chứa các file cấu hình cho các kết ...

Đọc thêm »

Chỉnh ngày giờ trong CentOS

# date -s “2009-07-12 4:12:30” Trong đó : cú pháp theo thứ tự : date -s “năm-tháng-ngày giờ:phút:giây” – Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh): # ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime – Lệnh xem lịch trong linux: # cal – Đồng bộ giờ qua internet (yêu cầu sv linux ...

Đọc thêm »

Cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Installing Varnish Cache on a DirectAdmin box is not complicated, just follow these steps:   Install dependencies: yum -y install automake autoconf libtool ncurses-devel libxslt groff pcre-devel pkgconfig For CentOS 5: rpm --nosignature -i http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el5/noarch/varnish-release/varnish-release-3.0-1.el5.centos.noarch.rpm For CentOS 6: rpm --nosignature -i http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el6/noarch/varnish-release/varnish-release-3.0-1.el6.noarch.rpm Now install Varnish Cache: yum install varnish Now ...

Đọc thêm »

Custombuild 1.1 and 1.2 FAQ

1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL Dovecot Exim configuration files FreeType GD ionCube loaders libiconv libjpeg libpng libmcrypt libmhash mod_perl MySQL PHP (with or without suPHP) 4, 5 or 6 ProFTPD Pure-FTPd SpamAssassin Webalizer ...

Đọc thêm »

Tối ưu Apache Optimization

Trước hết bạn cài: yum -y install ntsysv sau đó run: ntsysv Để xem các service nào start mỗi khi vps khởi động mà ko cần thiết thì tắt. === The default Apache settings that cPanel sets upon install are definitely something that can be improved on. With a few ...

Đọc thêm »

Check disk space usage on linux with Ncdu

Ncdu (NCurses Disk Usage)  is a command line tool to view and analyse disk space usage on linux. It can drill down into directories and report space used by individual directories. This way it is very easy to track down space consuming files/directories. It actually allows the user to do this ...

Đọc thêm »

How to Enable EPEL Repository for RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

This howto guide shows you’ll how to enable EPEL repository under RHEL/CentOS 6/5 to install additional standard open source packages by using YUM command. What is EPEL EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) is open source and free community based repository project from Fedora team which provides 100% high quality ...

Đọc thêm »

Hướng dẫn Activate Windows 10 Home/Pro/Enterprise

Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Home/Pro/Enterprise Lưu ý: chỉ dành cho mục đích sử dụng thử, vui lòng mua bản quyền nếu bạn muốn sử dụng lâu dài. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn active Windows 10 bản Home/Pro/Enterprise bản chính thức từ microsoft.Sau khi cài Windows xong ...

Đọc thêm »

Error code 0xc8000247 when trying to install .Net Framework 4

Khi cài đặt .Net Framework 4 bỗng hiện lỗi: 0xc8000247 Lỗi này khiến việc cài đặt .Net Framework 4 gần như bất khả thi. Tôi đã thử rất nhiều cách chỉ đến khi cách này mới thấy hữu dụng. Bạn có thể làm thử. Đầu tiên tải: Intel Rapid Storage Technology Driver VERSION: 9.5.6.1001 về cài đặt. ...

Đọc thêm »