Custombuild 1.1 and 1.2 FAQ

1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL Dovecot Exim configuration files FreeType GD ionCube loaders libiconv libjpeg libpng libmcrypt libmhash mod_perl MySQL PHP (with or without suPHP) 4, 5 or 6 ProFTPD Pure-FTPd SpamAssassin Webalizer ...

Đọc thêm »

Tối ưu Apache Optimization

Trước hết bạn cài: yum -y install ntsysv sau đó run: ntsysv Để xem các service nào start mỗi khi vps khởi động mà ko cần thiết thì tắt. === The default Apache settings that cPanel sets upon install are definitely something that can be improved on. With a few ...

Đọc thêm »

Check disk space usage on linux with Ncdu

Ncdu (NCurses Disk Usage)  is a command line tool to view and analyse disk space usage on linux. It can drill down into directories and report space used by individual directories. This way it is very easy to track down space consuming files/directories. It actually allows the user to do this ...

Đọc thêm »

How to Enable EPEL Repository for RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

This howto guide shows you’ll how to enable EPEL repository under RHEL/CentOS 6/5 to install additional standard open source packages by using YUM command. What is EPEL EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) is open source and free community based repository project from Fedora team which provides 100% high quality ...

Đọc thêm »

Hướng dẫn Activate Windows 10 Home/Pro/Enterprise

Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Home/Pro/Enterprise Lưu ý: chỉ dành cho mục đích sử dụng thử, vui lòng mua bản quyền nếu bạn muốn sử dụng lâu dài. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn active Windows 10 bản Home/Pro/Enterprise bản chính thức từ microsoft.Sau khi cài Windows xong ...

Đọc thêm »

Error code 0xc8000247 when trying to install .Net Framework 4

Khi cài đặt .Net Framework 4 bỗng hiện lỗi: 0xc8000247 Lỗi này khiến việc cài đặt .Net Framework 4 gần như bất khả thi. Tôi đã thử rất nhiều cách chỉ đến khi cách này mới thấy hữu dụng. Bạn có thể làm thử. Đầu tiên tải: Intel Rapid Storage Technology Driver VERSION: 9.5.6.1001 về cài đặt. ...

Đọc thêm »

Cách quét Shell hiệu quả nhất trên Server?

Cách quét Shell trong Server Linux (r57, c99shell, cgitelnet, webadmin) Login quyền root ssh! bằng putty: Bước 1: Chạy lệnh touch scan.txt Bước 2: Chạy lệnh egrep "cgitelnet|webadmin|PHPShell|tryag|r57shell|c99shell|sniper|noexecshell|/etc/passwd|revengans" /home/*/public_html -R | cut -d: -f1 | uniq > /root/scan.txt; Có thể thêm base64_decode vào từ khóa để check các file có ...

Đọc thêm »