Thay mainboard không cần cài lại windows

Ghi chú: Hướng dẫn được thực hiện trên hệ điều hành Windows XP. Tuy nhiên phương pháp này có thể áp dụng được trên hầu hết các hệ điều hành từ Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, 2008, 2012. Mình đã thử và hầu hết điều chạy. Còn bạn thành ...

Đọc thêm »

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó: chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/* Xóa thư mục  và tất cả trong nó: $ rm -rf /letters   BACKUP DATABASE Simply use the following command, For Export: mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | ...

Đọc thêm »

CHỌN ĐẠI VIỆT QUỐC HOA

Suy nghĩ về lựa chon quốc hoa, tôi thấy tại sao lại giới hạn chọn một loại hoa duy nhất làm quốc hoa, mà không chọn một bộ hoa gồm một số loại hoa tiêu biểu làm quốc hoa. Với ý nghĩ này tôi đề nghị chọn: đào-sen-mai làm quốc ...

Đọc thêm »

Chỉnh sửa file hosts trong windows 8

Trong windows 8, nếu bạn dùng các chương trình editor theo cách thông thường sẽ không thể chỉnh sửa (edit) được file hosts chứa trong: C:\Windows\System32\Drivers\etc Sẽ hiện thông báo là: Please check if this file is opened in another program Cách giải quyết đơn giản là: Click phải vào ...

Đọc thêm »

XAMPP Error : Port Conflict

Have you ever had the problem experience when using XAMPP whereas your installation was running smoothly. But when you run XAMPP Control Panel and start Apache web server, it said: Possible problem detected: Port 80 in use by “system”! See the Red Text on control panel! Open the “Services.msc” application. Click Windows Logo, then go to run box (on ...

Đọc thêm »

Tips To Make A Web Design Project Successful

web design projects

Web design has happen to be popular. As businesses and website owners realize the relevance of having a highly effective web presence, they are increasingly thinking of web layout tasks that will not solely improve the glimpse and feel of their websites but also hold it state of the art ...

Đọc thêm »

11 mẹo bảo mật dành cho WordPress

Khi xét về mặt bản chất kỹ thuật thì việc cần làm ngay sau khi cấu hình, thiết lập WordPress là đảm bảo mức độ bảo mật, an ninh cần thiết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 11 mẹo cơ bản có thể áp dụng ...

Đọc thêm »