Đổi tên thư mục wp-content trong WordPress

Rất đơn giản để thay đổi thư mục mặc định “wp-content” và ẩn thông tin từ khách viếng thăm rằng bạn đang xài WordPress. Một vài plugins và themes dùng “wp-content” trong code và thay đổi thư mục “wp-content” có thể dẫn đến việc chúng không thể hoạt động. Tuy ...

Đọc thêm »

Thay đổi tên miền của wordpress

Cách 1: = Vào MySQL Admin (PhpmyAdmin or …) = Structure database của bạn. = Tìm table prefix_options (wp_options or …_options) = Tìm rows chứa chứ biến: “siteurl” và sửa giá trị thành url mới của site bạn. = Tìm rows chứa chứ biến: “home” và sửa  giá trị thành ...

Đọc thêm »

10 Advanced JQuery Demo’s And Plugin’s

Here’s a quick catchup on some of the hottest jQuery demo’s and plugin’s at the moment. For more information about each one simply click on the image under each heading to link to the demo site. If you have any others you wish to share please do in the comments ...

Đọc thêm »

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ? – Bài 1 Cần bao nhiêu thời gian để có thể dịch chuyển núi Phú Sĩ? Tại sao hai đầu lon bia lại hơi nhỏ lại? Có phải lúc nào mặt trời cũng mọc ở hướng đông?… Những câu hỏi không ai ...

Đọc thêm »

Đôi nét về nghề Freelancer

Freelancer – lao động tự do – là người làm việc độc lập không có đơn vị quản lý trong những ngành nghề mà người làm toàn thời gian chiếm đa số. Khái niệm này đã từng được Walter Scott đưa ra trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Ivanhoe để ...

Đọc thêm »

Lazy Development: Using Templates to Save Time

One of my high school teachers always used to tell me that laziness is the mother of invention. Nowhere is this more true than in web and software development. Coders, by nature, are a lazy bunch and are always looking for ways to save time and effort. The Don’t Repeat ...

Đọc thêm »

Bảng mã ký tự đặc biệt trong HTML

Để chèn vào một ký tự đặc biệt, bạn phải chèn vào mã của nó. Mã của ký tự đặc biệt phải bắt đầu bằng dấu “&” và kết thúc bằng dấu “;” có thể dưới dạng Entity Number hoặc Entity Name. Các ký tự đặc biệt được liệt kê ...

Đọc thêm »

Làm website đa ngôn ngữ

Cách làm ngôn ngữ đối với nội dung cố định thì khá dễ. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ tiếng Việt và tiếng Anh cho trang web. Trước tiên tạo 2 file thế này: vn.php <?php $lang = array( ‘home’ => ‘Trang chủ’, ‘title’ => ‘Chào mừng bạn đến ...

Đọc thêm »

phpmailer gởi mail SMTP bằng Gmail/Google Apps

Thông số chính để chạy được SMTP thì đòi hỏi tối thiểu 3 tham số là SMTP Host, SMTP Username, SMTP Password: – SMTP Host: thì nếu nhà cung cấp dịch vụ mail nào đưa ra SMTP thì họ cũng sẽ đưa cho mình cái địa chỉ, cụ thể của ...

Đọc thêm »

Using Gmail SMTP servers with Joomla

*** Update *** With the release of Joomla 1.5.12, patching Joomla is no longer necessary, as the updated PHPMailer library is included by default. For Joomla 1.5.12 and above: In the administrator interface, go to Site->Global Configuration->Server and configure your Mail Settings as in the example below, substituting your actual ...

Đọc thêm »