Trang chủ / Lưu trữ Tag

Lưu trữ Tag

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. Bao gồm cả mật khẩu directadmin & mysql root@vanphuong:~# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt hostname=your.host.name.com email=ad@gdfgdgting.com mysql=B8fcQfsfsfiHD mysqluser=dafsf_admin adminname=admin adminpass=OMLjpzVBrrR ns1=ns1.nameserver.com ns2=ns2.nameserver.com ip=xxx.xxx.xxx.xxx netmask=xxx.xxx.xxx.xxx Mask uid=2656 lid=1635 services=services_esfg50.tar.gz Ngoài ra còn có thể xem ở ‘/usr/local/directadmin/conf’.

Đọc thêm »

Custombuild 1.1 and 1.2 FAQ

1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL Dovecot Exim configuration files FreeType GD ionCube loaders libiconv libjpeg libpng libmcrypt libmhash mod_perl MySQL PHP (with or without suPHP) 4, 5 or 6 ProFTPD Pure-FTPd SpamAssassin Webalizer ...

Đọc thêm »