Trang chủ / Thiết kế web / Sql Server / Cấu hình SQL Server Express cho phép truy cập (remote tcp/ip) từ cổng port 1433

Cấu hình SQL Server Express cho phép truy cập (remote tcp/ip) từ cổng port 1433

Bài viết sau đây giải thích làm thế nào để cho phép SQL Server Express chấp nhận các kết nối từ xa qua TCP/IP cho cổng 1433. Theo mặc định, khi SQL Server Express được cài đặt nó sẽ tạo một cổng ngẫu nhiên cho việc truy cập. Ngoài ra, SQL Server Express chỉ cho phép kết nối trên localhost. Sử dụng SQL Server Configuration Manager, bạn cần phải cho SQL Server Express sử dụng cổng 1433.

Để cho phép SQL Server Express cho phép truy cập từ xa, làm theo các bước sau:

1) Click StartProgramsMicrosoft SQL Server 2005/2008/2012 và chọn SQL Server Configuration Manager.

2) Chọn SQL Server Network Configuration

3) Double click on Protocols for SQLEXPRESS

4) Click phải TCP/IP và chọn Properties

5) Trượt xuống IPAll

Ở đây mục TCP Dynamic Ports sẽ hiển thị một số port ngẫu nhiên thường bắt đầu bằng 49xxx. Bạn có thể sử dụng cổng được tạo ngẫu nhiên này cũng được.

Hoặc bỏ trống khung này và nhập vào TCP Port số 1433.

7) Click OK

8) Bạn phải chắc rằng: 1433 (hoặc port ngẫu nhiên nếu chọn) đã mở port trên firewall (cả router nếu cần truy cập từ WAN)

9) Chế độ Mixed mode authentication cũng phải được enabled cho remote connections

10) The SQL Browser phải đang enabled và running.

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bình luận