Trang chủ / Thiết kế web / Code / Gmail SMTP Error: Could not authenticate

Gmail SMTP Error: Could not authenticate

Trong thiết lập SMTP sử dụng gmail như cho WordPress hoặc VBB hay Xenforo…, mình thấy có rất nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy Gmail để làm server gửi mail.

Khi gửi email hay gặp lỗi: “SMTP Error: Could not authenticate”

Nếu mọi thứ đã cấu hình đúng như:

  • SMTP Host: smtp.gmail.com
  • SMTP Port: 465
  • Encryption: SSL
  • SMTP Authentication: Yes
  • Email nhập đầy đủ cả đuôi @gmail.com hoặc domain của bạn.

Thì rất có thể bạn đã gặp lỗi như ở đây: https://support.google.com/mail/answer/14257?p=client_login&rd=1

Cách giải quyết rất đơn giản (mình lược dịch đại ý là):

  1. Mở trình duyệt và đăng nhập vào gmail của bạn qua http://mail.google.com/mail. Nếu bạn nhìn thấy một số ký tự xác nhận (captch) thì nhập vào nhé.
  2. Thử gửi lại email client của bạn.
  3. Nếu vẫn không được, vào http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha đăng nhập với username và password của bạn. Nếu có thì nhập ký tự bên dưới rồi xác nhận
  4. Click Continue.
  5. Khởi động lại email client của bạn và thử lại xem.

Chúc thành công!

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tạo các liên kết tượng trưng trong Windows hoặc Linux

Bạn có muốn truy cập một cách dễ dàng các file và thư mục từ ...

Bình luận