Trang chủ / Thủ thuật / Chuyển toàn bộ màu chữ trong file PowerPoint

Chuyển toàn bộ màu chữ trong file PowerPoint

microsoft_office_powerpoint

Bạn có file PowerPoint cần in. Tuy nhiên nền thì màu còn chữ thì trắng (như hình). Sau khi chọn tất cả slide
để bỏ nền đi thì còn chữ trắng nên in ra thì sẽ không thấy gì !!!???

Bạn muốn chuyển hết màu chữ sang chữ đen mà không phải mất công làm từng dòng, từng slide. 

Rất đơn giản chỉ cần chép đoạn mã bên dưới:

Sub ChangeFontColor()

Dim oSld As Slide
Dim oShp As Shape
Dim oShapes As Shapes

For Each oSld In ActivePresentation.Slides
Set oShapes = oSld.Shapes
For Each oShp In oShapes
If oShp.HasTextFrame Then
If oShp.TextFrame.HasText Then
oShp.TextFrame.TextRange.Font.Color.RGB = RGB(0, 0, 0)
End If
End If
Next oShp
Next oSld

End Sub


Mở tập tin PowerPoint cần đổi màu các văn bản trên slide. Sau đó nhấn tổ hợp ALT+F11 để vào cửa sổ VBE

Chọn Insert | Module và dán đoạn mã vừa Copy vào

Vào Run chọn Run Sub (hoặc nhấn phím F5) để chạy thủ tục

Đóng cửa sổ VBE trở về màn hình PowerPoint xem kết quả

Chúc bạn thành công.

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tạo các liên kết tượng trưng trong Windows hoặc Linux

Bạn có muốn truy cập một cách dễ dàng các file và thư mục từ ...

Bình luận